Designindustrien møtte den nye næringsministeren

Publisert

Bransjeforeningen fikk et spennende møte med Iselin Nybø (V) sammen med Røros Tweed. Vi presenterte og diskuterte våre viktige saker og gjorde næringsministeren kjent med mulighetene.

Erland Sjøvold og næringsminister Iselin Nybø i fabrikkutslaget til Røros Tweed. Foto: Norsk Industri/Egil Sundet.

På møtet presenterte vi design- og ferdigvareindustrien, utfordringene og mulighetene som ligger i økt eksport og verdiskaping for Norge. Spesielt tok vi opp behovet for en egen eksportutviklingsordning for denne industrien, som har andre behov enn den mer kapital- og råvarebaserte industrien.

En eksportutviklingsordning må bidra til både finansiell risikoavlastning for bedriftene og det må etableres et samarbeid mellom bransjen og myndigheten i forhold til både felles og individuelle eksporttiltak. Se mer om dette her. 

- Det var en veldig interessert og kunnskapsrik Næringsminister vi møtte, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustrien. Skal Norge få flere ben å stå på er det helt avgjørende at myndighetene bidrar til rammevilkår som muliggjør dette. I dag er rammevilkårene særlig på eksport vesentlig dårligere enn i våre naboland, sier bransjesjefen.

Bransjesjef Egil Sundet tok også opp rammevilkårene omkring investeringer og kapital. Vi erfarer at investeringstilskudd for etablering og investeringer i maskiner og bygg i Norge har små rammer, og at bedriftene tilbys bedre rammer i andre land. Her ble også formueskatten tatt opp, fordi den bidrar til redusert kapital og kun rammer norske bedrifter som er eid av private norske eiere.

Næringsminister Iselin Nybø og styreleder Arnstein Digernes på omvisning hos Røros Tweed. Foto: Norsk Industri/Egil Sundet.

Røros Tweed ved daglig leder Erland Sjøvold presenterte bedriften og merkevaren. Gjennom den spennende omvisningen i fabrikken fikk han og styreleder Arnstein Digernes vist fram produksjonen fra norsk saueull helt fram til topp designpledd, som selges i en rekke eksportmarkeder. De fikk også pratet gjennom utfordringene de står overfor, og ikke minst mulighetene gjennom en økt satsing på eksport.

Vi inviterte også statsråden til å være med på fremleggingen av "Smart Eksport" rapporten. Denne viser at for å utvikle norske merkevarer og få en økt foredlingsgrad i Norge må også satsingen fra virkemiddelapparatet på forretningsmessig innovasjon styrkes.