Organisasjonene innen skipsfart ønsker ikke CO2-avgift

Publisert

Regjeringen foreslår at offshoreskip, ferger og godstrafikk langs kysten skal ilegges CO2-avgift på LNG, CNG og LPG (propan mv). Dette kan føre til at Norge taper konkurranseevne på miljøvennlig skipsfart skriver en rekke organisasjoner i brev til Stortinget.

Norge har opparbeidet en global ledelse i miljøvennlig skipsfart, og det er svært viktig at denne videreutvikles i årene fremover.  En svært høy CO2-avgift på LNG kan føre til at vi mister lederrollen internasjonalt for miljøvennlig skip.

Norsk Industri er en av organisasjonene som advarer Stortinget mot å innføre CO2-avgift på LNG allerede i 2018.  På høring med Finanskomiteen argumenterte Norsk Industri mot den foreslåtte avgiften.

Norge arbeider i den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) for at skipsfart får markedsbaserte virkemidler, som kvoteplikt, for utslippene av CO2 fra 2020. I budsjettet for 2018 ilegges utslipp fra godtransport langs kysten og offshorefartøy full CO2-avgift på naturgass/LPG (457 kr/tonn CO2). Hvis IMO innfører markedsbaserte virkemidler fra 2020 frykter Norsk Industri at Finansdepartementet ikke vil fjerne avgiften slik at også skipsfart får doble virkemidler på klimagassutslippene.

> Les brevet fra organisasjonene

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!