Nå kan du søke om garanti under den nye skipsgarantiordningen

Publisert

Fra januar 2018 kan GIEK gi garanti for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge.

Den nye ordningen ble vedtatt av Stortinget i desember 2017 og omfatter finansiering av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartsfartøy.

- Vi håper den nye skipsgarantiordningen kan være med på å sikre flere kontrakter til verft i Norge, og at den vil bety mye for norske redere, verft og deres underleverandører, sier næringsminister Monica Mæland.

Garantien avlaster risiko på lån fra bank eller annen finansinstitusjon, og sikrer tilbakebetaling av lån fra kjøper.

- Næringen er meget fornøyd med at regjeringen har fått den nye skipsgarantiordningen på plass. Ordningen tetter en åpenbar skjevhet i markedet, der bygging av skip i utlandet har hatt tilgang på bedre finansieringsordninger fra norske statlige institusjoner enn bygging av tilsvarende skip her hjemme. Vi håper og tror det er mange redere som vil benytte ordningen, sier bransjesjef i Maritim bransjeforening, Lars Gørvell-Dahll.

> Les mer her