Muliggjør flere ordre til norske skipsverft

Publisert

Foto: iStock

Foto: iStock.

Regjeringen har i dag kunngjort at den åpner for bruk av "markedslån" fra Eksportkreditt til skipsbygging innenlands for norske kunder.

Denne saken har det vært jobbet med i flere år, men blant annet fordi en har ment at slike lån ville stride mot EØS-regelverket har en ikke kommet i mål før nå. Parallelt innføres en ny garantiordning i GIEK.

Norsk Industri er svært glad for at regjeringen nå åpner for bruk av slike lån til ferger, fiskebåter og andre skip som bygges i Norge. Dette vil helt sikkert bidra til at flere fergekontrakter vil ende hos norske verft, og tidspunktet for innføringen av ordningen er viktig for næringen ettersom mange fergestrekninger er ute på anbud eller skal utlyses innen kort tid. Det er viktig for det grønne skiftet at de nye fergene får moderne maskineri og utstyr, og ettersom norsk maritim næring er blant de fremste i verden på høyteknologi, vil bygging av ferger i Norge sikre også miljøet.

Norsk skipsverft er dessuten omfattet av meget strenge miljøkrav, noe mange utenlandske verft ikke er, og dette gir utenlandske verft rimeligere driftskostnader. En bedre finansieringsordning kan bidra til å redusere prisgapet.

Dette er flotte nyheter for verftene og hele maritim industri, spesielt i kyst-Norge som etter en hard nedtur på grunn av oljeprisfallet har søkt å omstille seg til nye markeder. Nå stimulerer regjeringen til at flere kontrakter vil ende hos norske verft. Norsk maritim industri er svært konkurransedyktig internasjonalt og en stor næring nasjonalt; Møreforskning har beregnet at en arbeidsplass på norske skipsverft skaper hele seks arbeidsplasser totalt.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!