Bestiller "gamle" nye Kystvakt-skip

Publisert

KV Arctic Kystvaktfartøy. Illustrasjon: Forsvarsmateriell

Illustrasjon: Forsvarsmateriell.

– Det er hårreisende at Forsvarsmateriell ikke ber om «state of the art», men bygger på 2013-spesifikasjoner, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

LMG Marine vant i 2013 konkurransen om design av nye Kystvaktskip. Nå har Forsvarsmateriell sendt ut forespørsel til seks verft om bygging av tre skip.

Problemet er bare at skipene, som skal leveres i 2022, vil være basert på flere år gamle spesifikasjoner.

– Vi er glade for at regjeringen har bestemt at kontraktene skal gå til norske verft. Men vi syns det er merkelig at Forsvarsmateriell utelukker bruk av ny teknologi, som LNG-framdrift og batterihybride løsninger. Man legger merke til hva Kystvakta velger. De nye skipene kunne blitt en måte å vise frem den kompetansen og kunnskapen som ligger hos norske verft, og på den måten åpnet opp for nye, verdifulle eksportmuligheter, sier bransjesjef for maritim bransje, Lars Gørvell-Dahll.

Også leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum er enig:

– Vi har utviklet ny teknologi som kan bidra til lavere vedlikeholdskostnader. Et tett samarbeid med industrien i utviklingsfasen vil etter vår mening komme Forsvaret til gode. Stortinget har jo også i sitt budsjettvedtak understreket at de skal gjøres et fremtidsretta innkjøp der samarbeid med industrien blir viktig for å oppnå dette, påpeker Eggum.

> Les mer på tu.no
> Les også: Kystvaktens nye skip skal bygges i Norge