Ny ringvirkningsanalyse for kraftforedlende industri settes i gang

Norge, fjord og fjell

Foto: anetlanda - stock.adobe.com

Bransjeforeningen for kraftforedlende industri har igangsatt et arbeid med å gjennomføre en ringvirkningsanalyse for våre industrier.

– De fleste har fått med seg at vi produserer viktige produktet for det grønne skifte, men vi ser behov for å få utarbeidet en analyse som kan gi et bredere bilde av hvilket samfunnsbidrag våre industrier står for i Norge, sier styreleder Bjørn Kolbjørnsen i bransjeforeningen Kraftforedlende industri i Norsk Industri.

Bakteppet er en krevende geopolitisk situasjon og et Europa som har behov for sikker, stabil tilgang på strategiske innsatsfaktorer, fortsatt stor usikkerhet om krafttilgang og strømpriser, grønn omstilling/klimagassreduksjoner i industrien og en vedvarende debatt om hva som er samfunnsøkonomisk bruk av kraftressursene.

Prosjektet inkluderer bedrifter som representerer bredden i kraftforedlende industri: aluminium, ferrolegering, treforedling, kjemisk, mineralsk mv.  I tillegg deltar IE&FLT, Fellesforbundet, LO og Prosess 21.

Det er nedsatt en egen prosjektgruppe som består av:

  • Kåre Bjarte Bjelland (Eramet)
  • Lars Petter Maltby (Prosess21)
  • Per Gunnar Leversen (Omya Hustadmarmor)
  • Håvard Moe (Elkem)
  • Kristin Karlstad (Hydro)
  • Dag Arthur Aasbø (Borregaard / Treforedlingsindustriens bransjeforening)
  • Snorre Erichsen Skjevrak (IE&FLT)
  • Maika Godal Dam (Fellesforbundet)
  • Jeanette Iren Moen (Norsk Industri, prosjektleder).

Prosjektet har valgt Boldt til å gjennomføre analysen og skrive rapporten. 7. mai arrangerte bransjeforeningen et miniseminar, hvor Toini Løvseth fra Boldt snakket om prosjektet og hva hun tror vi kan oppnå.

–  Alle næringer med respekt for seg selv har en ringvirkningsanalyse, men dette prosjektet skal bli mer enn én rapport. Det skal lages en nettside som vil fungere som en plattform for budskap og illustrasjoner av det økonomiske fotavtrykket, om hvordan ringvirkningene skapes og hvorfor denne industrien er viktig. Budskapene skal mobilisere alle industriens støttespillere og kunne brukes av bedriftene til å følge opp i etterkant, sier Løvseth.

Hva skjer nå?

Prosjektet vil bruke registerdata fra hele bransjen og utfyllende informasjon fra enkeltbedrifter som deltar i prosjektet.

– Dette prosjektet skal bidra til at vi finner den gode balansen mellom tørre fakta og konkrete eksempler på hvordan industrien skaper endringskraft lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi gleder oss til samarbeidet med Boldt, sier styreleder Kolbjørnsen

Ringvirkningsanalysen, som har fått navnet "Industri skaper samfunn", skal presenteres og overleveres til næringsminister Cecilie Myrseth på Industri2024 i Bodø, 24. september.