Ny bransjeforening for Kraftforedlende industri: Skal arbeide for konkurransedyktige kraftpriser i Norge

Helge Aasen, Elkem, styreleder i bransjeforeningen for kraftforedlende industri. Foto: Norsk Industri

Helge Aasen, Elkem, styreleder i bransjeforeningen for kraftforedlende industri. Foto: Norsk Industri.

Kraftforedlende industri samler nå en ny bransjeforening i Norsk Industri, med konkurransedyktige kraftpriser som en hovedsak. Jeanette Iren Moen fra Norsk Industri blir bransjesjef, mens Elkems konsernsjef Helge Aasen er valgt til styreleder.

Bransjeforeningens formål er å styrke medlemsbedriftenes konkurransedyktighet i det grønne skiftet og hevde denne industriens bransjeinteresser overfor myndigheter, forskningsinstitusjoner og andre miljøer som påvirker bransjens rammebetingelser. Bransjeforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser spesielt knyttet til fornybar energi og kompetansebygging.

Kraftforedlende industri representerer en av Norges aller største eksportnæringer. Industrien er også pekt på som en av de næringene som kan bidra til å dekke inn Norges fremtidige eksportgap når inntektene fra olje og gass avtar. Industrien er internasjonal, godt posisjonert og kan utnytte sin sterke posisjon som et grunnlag for videre vekst.

– Den kraftforedlende industrien i Norge representerer globalt ledende industrivirksomheter basert på fornybar norsk kraft. Vi representerer viktige arbeidsgivere over hele landet, både nasjonalt og lokalt som hjørnestensbedrifter i mange distrikter. Med fornybar kraft som en av våre viktigste innsatsfaktorer blir selvsagt forutsigbar tilgang på konkurransedyktige kraftpriser i Norge en hovedsak, for oss og vi ser frem til å bidra i debatten om dette, sier bransjesjef Jeanette Iren Moen.

Norge gikk fra å ha rekordlave kraftpriser i 2020, til å få rekordhøye kraftpriser i 2021. I snart et år har Sør-Norge hatt kraftpriser vi aldri før har opplevd over tid. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har spådd at det ligger an til høyere strømpriser gjennom sommeren og også inn neste vinter. NVE ba nylig Statnett om å utrede behovet for fremtidige tiltak i tilfelle en svært anstrengt kraftsituasjon, i lys av magasinfylling nær historisk minimum, høye priser i Norden, og at høye gasspriser preger kraftmarkedet i Europa.

– Kraftforedlende industri produserer kritiske materialer og produkter som vi omgir oss med i hverdagen, og som er en forutsetning for å bygge og opprettholde samfunnet – både hjemme i Norge og ute i Europa og ellers i verden. De seneste tiårene har vi nær halvert CO2-utslippene, samtidig har vi økt verdiskapingen med mer enn 50 prosent. En intensivert, grønn industrisatsing kan doble eksportverdien og samtidig halvere utslippene innen 2030, men det forutsetter konkurransedyktige rammevilkår for kraftforedlende industri i Norge, sier Helge Aasen, styreleder.

En rapport fra det belgiske universitetet KU Leuven, utarbeidet på oppdrag fra europeisk industri, bekreftet nylig advarslene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om mulig mangel på metaller som er nødvendige for å lykkes med Europas grønne skifte. Mangelen vil kunne bli kritisk uten snarlig tilrettelegging for økt egenproduksjon av metaller i Europa og økt gjenvinning.

Forbrukere finner produkter fra kraftforedlende industri i husene vi bor i, bilene vi kjører, toget vi tar til jobben, og viktige verktøy som PC, nettbrett og telefon. Storsamfunnet er også avhengig av produkter fra industrien, eksempelvis i fornybar kraftproduksjon og -forsyning, bygningsmaterialer og veier. Industriens produkter inkluderer blant annet kjemiske produkter, metall og metallegeringer, papir og biobaserte kjemikalier, mineralgjødsel, sement, sol- og battericeller. Produktene inngår i komplekse, globale verdikjeder før de kommer fram til forbrukerne. Industrien konkurrerer globalt, med Europa som det viktigste markedet for kraftforedlende industri i Norge.

> Gå til nettsiden for Kraftforedlende industri

Styret består av:
  • Helge Aasen, Elkem (styreleder)
  • Bjørn Kolbjørnsen, Eramet (nestleder)
  • Lars Røsæg, Yara
  • Sven Ombudstvedt, Norske Skog
  • Ole Løfsnæs, Alcoa
  • Susanne M. Nævermo-Sand, Celsa Armeringsstål
  • Rodney Ishak, Inovyn

Varamedlemmer:

  • Thorbjørn Halland, Wacker Chemicals Holla
  • Nils Gjelsten, Glencore Nikkelverk
  • Per-Gunnar Leversen, Omya Hustadmarmor.
Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med bransjesjef Jeanette Iren Moen (kontaktinfo under) dersom du har spørsmål om medlemskap eller saker som bransjeforeningen jobber med.