Generalforsamling i KIS

Publisert

Under Generalforsamlingen ble Geir Gule takket av som styreleder og han etterfølges av Trine Lise Eidsmo.

Den 15. Juni var det generalforsamling i den nye bransjeforeningen KIS. Blant annet var valg av nytt styre og nye endringer for bransjeforeningen på agendaen.

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes forening blir samlet til en ny bransjeforening i Norsk Industri. Fra 1. august opphører KIS som eget foretak i Brønnøysundregisteret og blir innlemmet som bransjeforening i Norsk Industri. Foreningene SEF, KEF og IFF omgjøres til fora. Selv om bransjeforeningene blir oppløst vil ikke oppsparte midler og eiendeler bli berørt av dette. Alle oppsparte midler og eiendeler vil tilhøre de nye bransjefora, som vil ha fullstendig og egen råderett over disse midlene.

–  KIS skal være en velfungerende og attraktiv bransjeforening i Norsk Industri samt representere bransjen på relevante arenaer, sier bransjeansvarlig Petter Arnesen.

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes forening blir nå samlet til en ny bransjeforening i Norsk Industri, med inkluderende arbeidsliv som en hovedsak. 

KIS er en arbeidsgiverforening og et talerør når kompetansespørsmål reises, både på fagbrevnivå og etterutdanningsnivå. Næringspolitikk på mikro- og makronivå er også en naturlig del av foreningens oppgaver. Rekruttering er en stor utfordring for bransjene KIS representerer og noe det vi bli jobbet mye med fremover. 
 
Under Generalforsamlingen ble Geir Gule takket av som styreleder og han etterfølges av Trine Lise Eidsmo. Marianne Gussiås har sin siste arbeidsdag i KIS 31. juli, og ble behørig takket for god innsats fra foreningen og bransjen gjennom mange år.  

Hva betyr det å bli bransjeforening i Norsk Industri? 
Bransjen vil få en fast administrasjon, der en vil trekke på fagfolk i hele organisasjonen. En vil kunne få mer ut av felleskapet. Leder eller annen fra styret vil få muligheten til å delta i Norsk Industris Lederforum som avholdes 2-4 ganger i året. Der drøftes Norsk Industris handlingsplan, kommende lønnsoppgjør m.m. 

Kommende endringer i den nye bransjeforeningen 

  • Fra 1 august opphører KIS som eget foretak i Brønnøysundregisteret og blir innlemmet som bransjeforening i Norsk Industri (som de fleste andre bransjer). 

  • SEF, KEF og IFF løses også opp, men fortsetter som egne fora under KIS. 
     
  • Foreningene kan materielt fortsette som før, men med fokus på innhold fremfor mye tid på formalia. 
       
  • Store kostnadsbesparelser gir lavere kontingenter. 

Etter generalforsamlingen, er det valgte styret i bransjeforeningen KIS sammensatt slik: 
 
Leder for 1 år: Trine Lise Eidsmo 
Nestleder 2 år: Ingrid Solheim 
Styremedlem 2 år: Torbjørn Jensen 
Styremedlem 2 år: Nils Halvor Berge 
Styremedlem 1 år: Rune Erland 
Styremedlem 1 år: Joachim H. Gundersen 
Styremedlem 1 år: Eirik Kvittingen 
Varamedlem 1 år: Nils Olav Evensen 
Varamedlem 1 år: Åmund Sandvik 
Varamedlem 1 år: Anved Aarbakke Jr. 

Les saken om "Ny sjef og bransje på plass" her