Ny sjef og bransje på plass

Petter Arnesen

Ny bransjesjef i KIS, Petter Arnesen. Foto: Norsk Industri

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes forening blir nå samlet til en ny bransjeforening i Norsk Industri, med inkluderende arbeidsliv som en hovedsak. Petter Arnesen bli ny bransjesjef i den nyopprettede bransjen KIS.

Den nye bransjesjefen har i flere år vært tilknyttet Norsk Industri og har som prosjektleder fått anledning til å jobbe med flere forskjellige bransjer. Han er tydelig på at selv om det kan være store ulikheter mellom bransjer så er mange av utfordringene de samme uansett hva en produserer. Bl.a. gjelder dette stadig økte krav til bærekraftig drift og utfordringer med å rekruttere nok arbeidskraft med rett kompetanse. Her er det også en sammenheng da flere og flere unge mennesker søker seg til bransjer og bedrifter som setter bærekraft høyt på agendaen. 

Brannsjefen er også svært opptatt av et inkluderende arbeidsliv da han har vært prosjektleder for IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen siden oppstarten i 2019. En rolle han fortsetter i frem til bransjeprogrammet avsluttes i 2024. Flere av bedriftene i KIS er for øvrig med i bransjeprogrammet.  

– Jeg ser frem til å bidra til å etablere KIS som en velfungerende og attraktiv bransjeforening i Norsk Industri samt representere bransjen på relevante arenaer, sier prosjektleder Petter Arnesen. 

Bransjesiden finner du her (Den vil bli oppdatert etterhvert)