Ringvirkningsanalyse for havbruksleverandørene lansert

Publisert

Ringvirkningsanalysen for teknologi og serverleverandører til sjømatnæringen er nå tilgjengelig for nedlasting.

Analysen gir en oversikt over verdikjedene og aktørene innen teknologi- og serviceleverandørene til fiskeri, havbruk og foredlingsindustrien og tar for seg trendene, verdiskapningen, sysselsettingen inklusive ringvirkninger samt de utfordringer og styrker norske havbruksleverandører har og møter i Norge og utlandet.

Analysen, som er laget av SINTEF Ocean på oppdrag av FHF, viser at medlemsbedriftene i Norsk Industri er ledende leverandører til fiskeri og havbruk, på vann og på land, og bidrar sterkt til verdiskapning og sysselsetning langs den norske kyst.

Norsk Industri har en unik rolle og posisjon i havnæringene og representerer rundt 500 ledende norske teknologi og service bedrifter med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, fiskeri, maritim bransje og i olje og gass.

> Last ned rapport

> Last ned presentasjon