Kraftfulle forslag i veikart for norsk havbruk

Publisert

Laks under vann

FOTO: Monica Kleivtun.

Norsk Industris visjon er at norsk lakseoppdrett skal være verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produksjon av protein. I veikart for norsk havbruksnæring lanserer Norsk Industri en målsetting om at den årlige eksportverdien fra oppdrett skal være 200 milliarder kroner i 2030.

Adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen,

Adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, presenterte deler av veikart for norsk havbruk på Hardangerfjordseminaret 5. mai 2017.

- Skal vi nå dette er det avgjørende med en sunn vekst der ekspansjonen ikke går på bekostning av miljø og fiskevelferd, sa Stein Lier-Hansen da han presenterte noen av forslagene i veikartet på Hardangerfjordseminaret 5. mai. Næringen må akseptere at veksten ikke kan skje før utfordringer som lakselus er løst og under kontroll. Næringen må ha en proaktiv tilnærming for å unngå at problemer oppstår, fremfor å bruke store ressurser på å håndtere utfordringene i ettertid. Vi må være føre var, ikke etter snar, sier Lier-Hansen.

Norsk Industri mener at næringens omdømme må forbedres blant annet ved at fornektelser og bortforklaringer må erstattes av en proaktiv holdning. Sunn vekst er viktigere enn kortsiktige resultater og et ensidig fokus på produksjonsvekst.

Adm. dir. Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest ASA på Hardangerfjordkonferansen

Adm. direktør Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest ASA på Hardangerfjordseminaret.

Veikartet slår fast en nullvisjon: 
- Null lus, - null rømming og - null ressurser på avveie.

- For å oppnå dette må vi sette oss ambisiøse mål og stille strenge krav, sier Lier-Hansen. I veikartet foreslås det å innføre en avgift på lakselus fra 2022 og at alle anlegg må være lusefrie innen 2027. Videre foreslår Norsk Industri at alle oppdrettsanlegg må være rømningssikre innen 2024, og at fisk i de anleggene som ikke kan defineres som rømningssikre må være sporbare.

- I 2050 vil det være 3 milliarder flere mennesker på kloden. Det betyr at vi trenger mer mat. Havet utgjør 70 prosent av jordens overflate, mens bare 2 prosent av maten vi spiser i dag, kommer fra havet. Havet er derfor en løsning for å sikre mer mat til fremtidige generasjoner. Men da må det skje innen naturens tåleevne, sier Lier-Hansen.

 

Utdrag fra presentasjon

Illustrasjon hentet fra presentasjonen Stein Lier-Hansen holdt under Hardangerfjordseminaret.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!