Om havbruksleverandørene

Vi representerer ledende norske teknologi og service leverandører med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, maritim bransje og i olje og gass.

Bransjeforeningen skal bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, nettverksbygging, fagprosjekter og seminarer for fremme av saker av vesentlig betydning for medlemsbedriftene.

Foreningen skal jobbe for å sikre leverandørene gjennomslagskraft overfor bl.a. myndigheter og virkemiddelapparatet og skal fremstå med tyngde og troverdighet i diskusjoner om rammebetingelser og konkurranseevne.