Et veikart også for grafisk bransje

Publisert

Grafisk er en del av ferdigvareindustrien. Norsk Industri har nylig lansert veikart for design, merkevare og ferdigvareindustri. Veikartet ble presentert for Stortingets næringskomiteen, og tilstede fra Grafisk bransjeforening var Henrik Hartberg, 07 Media.

Ferdigvareindustrien er betydelig i Norge. Produksjonsverdien var på 121 milliarder kroner i 2016. Visjonen er å doble sektorens andel av norsk eksport innen 2030.

- Veikartet viser tydelig at ferdigvareindustrien er betydelig i Norge, og på den måten en viktig del av norsk verdiskapning og vår fremtid. Samtidig må det sies at veikartet fokuserer på vekst i eksport, i større grad enn hva vår bransje opplever er viktig, sier Henrik Hartberg. Det er hans inntrykk at næringskomiteen lyttet og var engasjert i temaene som ble belyst, og fikk et inntrykk av at det i liten grad finnes ordninger som bidrar til vekst i denne sektoren.

- At vi grafisk bransje fikk være tilstede bidro til at man ikke kun hadde fokus på økt eksport, men at det også finnes områder i ferdigvaresektoren som jobber for å redusere importen, og på den måten bidrar til vekst, sier Henrik Hartberg.

Les mer om veikartet 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!