En jubileumskonferanse som blir husket

Publisert

To personer i samtale

Håvard Grjotheim i Scandbook og stortingsrepresentant Margret Hagerup. Foto: Norsk Industri

Kunstig Intelligens, IT-kriminalitet, barns forhold til lesing digitalt og med lærebøker, fremtidsutsikter for næringsutviklingen i nordområdene og Grafisk bransjeforening som viktig tilbyder i et lokalsamfunn.

Førsteamanuensis Kristoffer Wickstrøm fra Universitetet i Tromsø ga oss definisjonene på Kunstig Intelligens, gjennomgikk områder hvor man med suksess har tatt KI-verktøy, og litt om utfordringene og regulerings-umulighetene.

Styreleder Håvard Grjotheim i Scandbook og stortingsrepresentant Margret Hagerup holdt hvert sitt innlegg om skolens innhold og læremidler, og ikke minst hvor viktig foreldrerollen er når det gjelder å gjøre barn leselystne. De var begge enige om at man ikke kan utelukke digitale hjelpemidler som pc og Ipad i undervisningen, men at det må benyttes med fornuft. Lærebøker må få mer plass. Det må være en mer balansert bruk – og kommunene må være i stand til å oppgradere det papirbaserte. Varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer i Tromsø fortalte at mye skal skje i tromsøskolene fremover, og at lærerne skal i større grad enn tidligere tas med i prosessen. Hun var helt på lag med regjeringens politikk om å bringe mer balanse i bruk av digitale og analoge læremidler.

Det ble mye om IT-sikkerhet. Det er et tema som alle i næringslivet i større grad bør være opptatt av. Vi i grafisk bransje har smertelig opplevd alvorlig IT-tyverier. Men, hvordan skal du sikre deg mot at kjeltringer gjennomfører sperring og tyveri av dine IT-systemer. IT-kriminalitet skjer hver dag. Det er blitt betydelig verre etter krigen i Ukraina. Daglig leder Ole Strand fra Fagtrykk i Trondheim fortalte om sin dramatiske opplevelse, Fagsjef Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet var mer enn tydelig på hvor alvorlig situasjonen er og hva man kan gjøre for å redusere risikoen.

Utfordringene er mange i våre nordlige landsdeler. Energisituasjonen er usikker. Barnefamilier flytter sørover. Det er stor etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft. Regiondirektør Sigrid Ina Simonsen viste til suksessen i Nord-Sverige hvor man har klart å få til en massiv satsning på grønn industri og fornybar energi. Hun mener vi ligger altfor langt etter her i landet- og at Nord-Norge kan få en god utvikling ved å følge i samme spor. Hun sa NOHO Arktis jobber med dette og har spesielt satt søkelyset på satsning på infrastruktur.

Bransjesjef Robert Wright presenterte Grafisk bransjeforening. Hvordan vi er organisert i NHO-systemet, og at styret jobber med en ny strategi for foreningen. Det skal drøftes på årets landsmøte i Moss i september.

Portrett