Vannkraftforum med kommunikasjonsworkshop

Publisert

Vannkraftforum med kommunikasjonsworkshop

Aktivitetsnivået var høgt under årets første kommunikasjonsworkshop for bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

21. August hadde bransjeforeningen Elektro og Energis Vannkraftforum den første workshopen for kommende kommunikasjonsstrategier- og aktiviteter.

Vannkraftverkene er i gjennomsnitt 50–60 år, og de fleste har store etterslep på oppgraderinger og vedlikehold. Hvorfor er det så få prosjekter i en tid da fornybar energiproduksjon og effekt er mangelvare? Under workshopen ble viktige synspunkter fra Vannkraftforumet for leverandører tatt opp.

Lars Nermoen fra NEL styrte workshopen, og deltakerne fra Aker Solutions, Andritz, ABB og Voith tok opp viktige temaer, utfordringer og mål for å opprettholde og utvikle en bærekraftig leverandørindustri. 

Viktige synspunkter 
Gjennom eget arbeid og dialog med sentrale aktører som kraftselskap og myndigheter, arbeider forumet for at vedlikehold og opprustning med ny teknologi sikrer forsyningssikkerhet og fremmer full utnyttelse av det tilgjengelige vannkraft-potensialet. Dette er synpunkter som Energi21 deler fullt ut, og Lene Mostue fra Energi21 deltok også på workshop. 
 
Bransjesjef for Elektro og Energi, Hans Petter Rebo i Norsk Industri var fornøyd over gjennomføringen, og ser frem til neste workshop. 

– Fornybar kraftproduksjon og effekt fra vannkraft er sårt tiltrengt i dagens energisituasjon og fremover. Det trengs både nye prosjekter og oppgraderingsprosjekter, og vannkraft er overlegen med magasiner, reguleringsevne, høy virkningsgrad og det er muligheter ved flomregulering og klimatilpasning. NVE’s anslår at det er et re-investeringsbehov på 150 mrd. for eksisterende kraftverk de neste 40 årene. 
 
Deltakere: 
 
Kjetil Toverud (Andritz Hydro) 
Dafina Shala (Aker Solutions) 
Svein Roar Larsen (ABB) 
Leif Thomas Holter (Voith) 
 
Lars Nermoen, NEL og bransje-styret Elektro og Energi 
Lene Mostue, Direktør for Energi21 
 
Hans Petter Rebo (Norsk Industri) 
Robert Indrebø (Norsk Industri) 
Sindre Finnes (Norsk Industri) 

  • Hans Petter Rebo
  • Bransjesjef - Elektro og Energi
  • Pressebilder