EU med rekordbeløp til norske industribedrifter

Publisert

Selskapene som får støtte er FREYR, Vianode, NorSun, Norway Fortescue Future Industries, og Nordic Electrofuel. Totalt delte innovasjonsfondet ut 3,6 milliarder euro til i alt 41 prosjekter. Illustrasjon på bildet er av Vianodes fabrikk på Herøya.

EUs innovasjonsfond tildeler milliardstøtte til flere norske industriselskaper. Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond.

EUs innovasjonsfond går inn med et rekordbeløp i norsk industri og næringsliv. Hele 5,7 milliarder norske kroner etter dagens kronekurs, stilles til disposisjon for fem prosjekter i Norge. 

EUs innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi. Ordningen er finansiert gjennom EUs klimakvotesystem (EU ETS), som Norge deltar i. 

– Støtten fra EU, viser igjen at norske prosjekter både er langt fremme, og viktige for den grønne omstillingen. Støtten til de utvalgte selskapene er ikke tilfeldig, og det viser igjen at norsk industri og næringsliv er helt i spissen på innovasjon og teknologiutvikling, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri. 

Selskapene som får støtte er FREYR, Vianode, NorSun, Norway Fortescue Future Industries, og Nordic Electrofuel. Totalt delte innovasjonsfondet ut 3,6 milliarder euro til i alt 41 prosjekter. 
 
Fem prosjekter får midler 
De fem prosjektene fordeler seg over tre program innenfor innovasjonsfondet: 

• Innovativ elektrifisering i industri og hydrogen. 
• Mellomstore pilotprosjekter. 
• Produksjon av komponenter for energiomstillingen. 

Ved hjelp av fornybar kraft og renere prosessering vil Vianode kutte utslipp i produksjon av grafitt til anodene som i vekt utgjør den største delen av et bilbatteri. Selskapets industrielle pilot har vært i drift i Kristiansand siden april 2021 og skalerer opp full industriell produksjon på Herøya i 2024. Freyr Battery skal bygge en storskala battericellefabrikk i Mo i Rana i Nord-Norge. 
 
NorSun produserer ingots og wafere for sol-verdikjeden i Årdal og har som mål å ekspandere produksjonsanlegget både i Årdal og andre steder i landet.  
 
Norway Fortescue Future Industries som skal produsere grønn ammoniakk, mens Nordic Electrofuel AS skal produsere karbonnøytralt e-drivstoff basert på syntetisk hydrokarbon. 

> Les hele pressemeldingen fra Enova.(ntb.no)
 
> Les mer om EUs innovasjonsfond her.