Beslutning om utbygging av Røldal-Suldal: Mer av slikt – raskere

Lyse vil investere opptil fem milliarder kroner i ny vannkraft

Lyse Kraft DA ønsker å oppruste vannkraftanleggene i Røldal og Suldal. Oppgraderingene vil kunne øke kraftproduksjonen med 200-250 GWh/år som tilsvarer strømforbruket til mellom 10 000 og 12 500 husstander. Her fra inntak i Blåbergdalen hvor vann overføres til Votnamagasinet. Foto: Lyse Kraft

Det er opprinnelig fem kraftverk i Røldal-Suldal som ble bygget av Hydro på midten av 1960-tallet for å forsyne Karmøy fabrikker. Lyse opplyser at de vil modne effekt-prosjektet som den store vannkraftoppgraderingen i Røldal-Suldal er, med mål om å sende konsesjonssøknad i løpet av 2023.

Oppgraderingen vil kunne øke kraftproduksjonen med 200-250 GWh/år, og gi 600 MW ny installert effekt. Dette tilsvarer strømforbruket til 10 000 – 12 500 husstander, og er en nær dobling av den installerte effekten, ifølge Lyse. Prosjektet består av nye vannveier, samt tre nye kraftverk. 

– Norge kan få et underskudd på både kraft, men ikke minst effekt, altså evnen til å levere nok kraft på kort tid. Oppgraderingen av Røldal-Suldal-kraftverkene vil kunne bidra med å dekke 10-15 prosent av dette effektunderskuddet. Derfor er det et viktig prosjekt i nasjonal målestokk, beskriver Lyse-konsernsjef Eimund Nygaard. 

– Dette er et særdeles godt og viktig prosjekt som bidrar til både mer fornybar kraftproduksjon og mer tiltrengt effekt. Det er også viktig for leverandørindustrien til vannkraft, og vi ønsker å se mange tilsvarende prosjekter i tiden fremover sier Hans Petter Rebo, bransjesjef for Elektro og Energi hos Norsk Industri.  

Les Norsk Industris høringssvar om Energikommisjonen

Les pressemeldingen fra Lyse