Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

950 resultater

Type artikkel
Velg område
950 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Designindustrien

  Relling-seminaret - bransjetreff i Sykkylven onsdag 21. oktober

  På samlinga vil vi se på møbelbransjen i dag, utfordringer og muligheter som ligger foran oss. Gode år med vekst i produksjon og design fra 1950 til 70-tallet, ble avløst av import og prispress. Nå spirer det igjen, og vi spør om Relling kan vise vei for møbelindustri og design i 2020?

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt energisamarbeid

  EU-kommisjonen har landet "indirekte kompensasjon"

  21. september vedtok EU-kommisjonen de nye retningslinjene for kompensasjon for indirekte karbonkostnader overveltet i kraftprisen.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima ccs

  Nytt kapittel i klimapolitikken - Norge viser vei med CCS

  21. september kunngjorde regjeringen at de beslutter å gi full støtte til Norcems anlegg for karbonfangst og -lagring i Brevik. Regjeringen forsikrer at de også vil støtte Fortums anlegg på Klemetsrud dersom de får støtte fra EU.

 4. Aktuelt, Teknobedriftene

  Nytt styre i Norsk Industri Teknobedriftene

  31. august ble det avholdt årsmøte i Norsk Industri Teknobedriftene. Ole Hoen fra GKN Aerospace ble valgt til ny styreleder.

 5. Aktuelt, Renseri og vaskeri, Tariffoppgjøret

  Enighet i forhandlingene på overenskomsten for vaskerier og renserier

  Det har blitt gjennomført tarifforhandlinger 17. september på overenskomsten for vaskerier og renserier mellom Norsk Industri og Industri Energi. Etter en lang forhandlingsdag kom partene til enighet. Partene har vedtatt oppgjøret 17. september 2020.

 6. Aktuelt, Maritim bransjeforening, Miljø

  Verftenes økonomi og eksistens trues etter pålegg om opprydding

  13 verft i Møre og Romsdal har fått pålegg om å lage planer for opprydding på havbunnen utenfor sine områder. Norsk Industri med flere mener dette er både feil fremgangsmåte og urimelig.

 7. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt klimavirkemidler, energisamarbeid

  Omfattende klimaplan fra EU lagt frem

  Europa-kommisjonens president Ursula van der Leyen la 16. september frem forslag om at EUs utslippsmål for 2030 skal være 55 prosent. Nå kommer en oppfølging i en form av en bred plan om hvordan de skal oppnå det nye målet for 2030.

 8. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Nye endringer i Covid-19-forskriften

  15. september kunngjorde regjeringen endringer i Covid-19-forskriften kapittel 2 om "Krav om karantene og isolasjon". Enkelte av endringene synes å innebære en forenkling av den tidligere ordlyden, mens andre endringer er av mer materiell karakter.

 9. Aktuelt, Tariffoppgjøret

  Enighet i forhandlingene på Elektrokjemisk overenskomst

  Det har blitt gjennomført tarifforhandlinger på Elektrokjemisk overenskomst 14.-16. september mellom Norsk Industri og Industri Energi. Partene har vedtatt oppgjøret 16. september 2020.

 10. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

  Nytt prosjekt skal få fart på norske leveranser til havvind

  14. september ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru.