Operatørselskaper landvirksomhet - (Bransjeavtalen) (130)