Norsk Industri

Innhold

Møbeloverenskomsten (195)

Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen

Status: Avsluttet tariffoppgjør 2016

> Enighetsprotokoll 2016

> Mellomoppgjøret 2017 - Protokoll