Kabelmontøroverenskomsten (62)

Avtaleansvarlig: Nora Køber Garvoll

Bedriftsintern avtale.