Norsk Industri

Innhold

Hustadmarmor NAF (343)

Avtaleansvarlig: Bernt Jørgen Stray

Status: Forhandlinger avsluttet med anbefalt forslag

Enighetsprotokoll (vedtakelsesfrist 24. juni 2016).

Bedriftsintern avtale