Norsk Industri

Innhold

Hustadmarmor ALT (499)

Avtaleansvarlig: Bernt Jørgen Stray

Status: Forhandlinger avsluttet med anbefalt forslag

Enighetsprotokoll er sendt bedrifte (vedtakelsesfrist 24. juni 2016).

Bedriftsintern avtale.