Forhandlingskalender 2024

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Datoer legges inn fortløpende.

Når en overenskomst er markert med "protokoll foreligger" så finner du protokollen her.

 

Overenskomst

Dato

50

Wallboardoverenskomsten

Protokoll foreligger

53

Steinindustrioverenskomsten

Protokoll foreligger

54

Sandtaksoverenskomsten

Protokoll foreligger

55

Bokbindere

Protokoll foreligger

56

Trykkerier og grafiske bedrifter

Protokoll foreligger

57

Kartonasjeoverenskomsten

Protokoll foreligger

62

Kabelmontøroverenskomsten

11.06.2024

101

Elektrokjemisk industri

Protokoll foreligger

105

Vaskerier og Renserier

Protokoll foreligger

106

Kjemisk teknisk industri

Protokoll foreligger

109

Farmasøytisk industri

Protokoll foreligger

130

Bransjeavtalen

28.05.2024

159

Fellesoverenskomsten for treforedling

Protokoll foreligger

184

Overenskomsten for Oljeselskaper

Protokoll foreligger
(uravstemning 27. august)

195

Møbeloverenskomsten

Protokoll foreligger

197

Overenskomsten for Lærdal Medical AS

Ikke avklart

224

Oljeoverenskomsten - YS/SAFE

28.05.2024

299

Overenskomsten for Store Norske Gruvedrift AS

20.08.2024

327

Bergindustrioverenskomsten

Protokoll foreligger 

329

Glass og Keramisk industri

Protokoll foreligger

343

Overenskomsten for Hustadmarmor

04.06.2024

441

Serigrafioverenskomsten

Protokoll foreligger

477

Miljøoverenskomsten-LO

Protokoll foreligger

483

Miljøoverenskomsten-YS

Protokoll foreligger

488

Oljetransportavtalen

Protokoll foreligger
(uravstemning 27. august)

531

Norsk Stein og Sibelco

 

540

Trykkerier og grafiske bedrifter

 

553

Hovedavtale Farmaceutene

Ikke avklart

 

Industrioverenskomsten - Fellesforbundet (83,  296, 352) og Parat (219, 446, 496)

Protokoll foreligger

Det gjennomføres også forhandlinger på enkelte bedriftsinterne avtaler.

Vi anbefaler at lokale forhandlinger gjennomføres etter forhandlingene på overenskomstene.