Forhandlingskalender 2024

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Datoer legges inn fortløpende.

Når en overenskomst er markert med "protokoll foreligger" så finner du protokollen her.

 

Overenskomst

Dato

50

Wallboardoverenskomsten

28.05.2024

53

Steinindustrioverenskomsten

10.06.2024

54

Sandtaksoverenskomsten

13.06.2024

55

Bokbindere

03.-04.06.2024

56

Trykkerier og grafiske bedrifter

03.-04.06.2024

57

Kartonasjeoverenskomsten

03.-04.06.2024

62

Kabelmontøroverenskomsten

11.06.2024

101

Elektrokjemisk industri

23.-24.04.2024

105

Vaskerier og Renserier

18.-19.06.2024

106

Kjemisk teknisk industri

14.-15.05.2024

109

Farmasøytisk industri

14.-15.05.2024

130

Bransjeavtalen

28.05.2024

159

Fellesoverenskomsten for treforedling

02.-03.05.2024

184

Overenskomsten for Oljeselskaper

13.-14.06.2024

195

Møbeloverenskomsten

04.06.2024

197

Overenskomsten for Lærdal Medical AS

Ikke avklart

224

Oljeoverenskomsten - YS/SAFE

Fastsettes av Offshore Norge

299

Overenskomsten for Store Norske Gruvedrift AS

Ikke avklart

327

Bergindustrioverenskomsten

29.-30.05.2024

329

Glass og Keramisk industri

07.06.2024

343

Overenskomsten for Hustadmarmor

04.06.2024

441

Serigrafioverenskomsten

03.-04.06.2024

477

Miljøoverenskomsten

22.-23.05.2024

483

Miljøoverenskomsten-YS

 

488

Oljetransportavtalen

13.-14.06.2024

531

Norsk Stein og Sibelco

 

540

Trykkerier og grafiske bedrifter

 

553

Hovedavtale Farmaceutene

Ikke avklart

 

Industrioverenskomsten - Fellesforbundet og Parat

Protokoll foreligger

Det gjennomføres også forhandlinger på enkelte bedriftsinterne avtaler.

Vi anbefaler at lokale forhandlinger gjennomføres etter forhandlingene på overenskomstene.