Trapper opp streiken i prosessindustrien

Publisert

Industri Energi sendte tirsdag ettermiddag varsel om plassfratredelse for ytterligere 1115 medlemmer på elektrokjemisk overenskomst.

Norsk Industri har nå mottatt plassfratredelse for ca. 30 prosent av de ansatte som er bundet av Elektrokjemisk overenskomst. Som kjent er det nedkjøringsavtaler for denne industrien som innebærer at streik ikke får full virkning før nedkjøringen av produksjonsprosessen er avsluttet.

Bedriftene holder på med nedkjøringsavtaler nå, noe som er vanlig ved streik i prosessindustrien.

Bedriftene som er tatt ut i det første streikeuttaket bruker to til fem dager før de i praksis startet streiken.

Aluminiumsverkene som nå er tatt ut (Hydro Sunndal og Alcoa Mosjøen) har en betydelig lengre nedkjøringsperiode. Her snakker vi om uker istedetfor dager.

- Dette er et veldig prinsipielt spørsmål, og det angår det norske modellen. Vi har et kollektivt ansvar. Modellen har tjent begge parter godt, og vil fortsette å gjøre det i fremtiden. Det er et spørsmål som går langt utover bare denne konflikten, sier Carla Botten-Verboven, organisasjonsdirektør i Norsk Industri.

Aksjonsformen som Industri Energi argumenterer for i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger rokker ved en meget prinsipiell side i den norske modellen. Aksjonsretten er knyttet til sentrale oppgjør, mens den lokale lønnsutviklingen skal bygge på tillitt og de fire kriterier. Dette har fungert meget godt, og to tredjedeler av lønnsutviklingen i Norge er forankret i lokale forhandlinger basert på de fire kriteriene.

Operatørene på Elektrokjemisk overenskomst har en gjennomsnittlig lønn inkl. blant annet skifttillegg som ligger betydelig over gjennomsnitt industriarbeiderlønn (113,3 prosent). Denne overenskomsten hadde en lønnsvekst på 3,5 prosent i 2021 mot 2,8 prosent for en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

> Last ned plassfratredelse

Les også "Streik i prosessindustrien"

Her finner du mer informasjon vedrørende streik på elektrokjemisk overenskomst

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797