Garantert fortjeneste VO per 1. oktober 2023

Publisert

Industrioverenskomsten VO-delen § 3.2 regulerer garantert fortjeneste. Bestemmelsen innebærer at arbeidstakerens lønnsforhold skal kontrolleres to ganger årlig på grunnlag av henholdsvis NHOs beregnede årsgjennomsnitt og utviklingen i SSBs lønnsinntekts for industrien føreste og andre kvartal.

Det vises til Industrioverenskomsten – VO delen §3.2 – garantert fortjeneste:

Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne arbeidere per 1. oktober 2023 (uten arbeidende formenn): kr 249,40.

Regulering etter bestemmelsen skal forets slik at den gjennomsnittlige timefortjenesten for gruppene i bedriften, per 1. april 2023, er minst følgende gjennomsnitt:

Beregnet timefortjenesten for de respektive gruppene er:

  • Fagarbeidere: kr 216,98 (87 % av kr 249,40)
  • Spesialarbeidere: kr 204,51 (82 % av kr 249,40)
  • Hjelpearbeidere kr 184,55 (74 % av kr 249,40)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt via vårt henvendelsesskjema. eller på telefon 23088888.

Alle saker må inn i vårt henvendelsessystem. For å få tilgang må du først opprette en brukerkonto med din jobbadresse. Deretter vil brukeren aktiveres. For å sende oss en henvendelse, gå til Kontaktskjema > Medlemsbedrift > Juridisk henvendelse. I kontaktskjemaet fyller du ut informasjonen vi trenger for å behandle henvendelsen på en effektiv måte.