Brudd i frontfagsforhandlingene

Publisert

Møte i stort møterom

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet og Knut E. Sunde, fung. administrerende direktør i Norsk Industri, møter Riksmekler Mats Ruland i forbindelse med brudd i frontfagsforhandlingene 21. mars 2024. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Det er brudd i forhandlingene for frontfagsoppgjøret. Det var Fellesforbundet som begjærte forhandlingene mellom partene for avsluttet torsdag 21. mars.

Dermed er det klart at Fellesforbundet og Norsk Industri må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og fung. administrerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri møtte Riksmekler Mats Ruland 21. mars kl. 15.00.

Meklingsfristen går ut ved midnatt 6. april.

Permitteringsvarsel

Fellesforbundet har sendt plassoppsigelse for alle sine medlemmer som er omfattet av Industrioverenskomsten (VO, TD og Teko). Vi anbefaler våre medlemsbedrifter som er bundet av Industrioverenskomsten å sende varsel om betinget permittering snarest og senest innen utløpet av 23. mars 2024, hvis de gjenværende arbeidstakerne ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Husk saksbehandlingsreglene.

> Mer om permitteringsvarsel / permittering grunnet streik (arbinn.no)

Dispensasjon fra streik

> Hvem kan streike og hva skjer når streiken inntreffer? (arbinn.no)

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

> Les mer her

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797

NYHET: Få tariff-varsel på SMS

Vi tester en ny løsning for SMS-varsling under årets lønnsoppgjør. For å melde deg på tjenesten, send SMS "NI TARIFF" til 26199. For å melde deg av, send "NI STOPP" til 26199.

Mottak av meldinger er gratis. På- og avmelding følger din operatørs takster.