Juridisk bistand i arbeidsrettssaker

Norsk Industri og NHO gir advokatbistand i alle arbeidsrettslige saker som berører ansettelsesforholdene til medlemmene.

Gratis bistand

Norsk Industri og NHOs Regionkontorer advokater som gir råd og veiledning til medlemsbedriftene i arbeidsrettslige saker. Veiledningen gis per telefon, e-post eller ved å delta på møter, bl.a. forhandlingsmøter etter permittering, oppsigelse eller avskjed. 

Prosesshjelp - gunstig medlemspris

NHO Fellesskapet innehar også spisskompetanse innenfor fagfeltet arbeidsrett. Fellesskapet tilbyr dessuten prosesshjelp i saker som bringes inn for domstolene. Mottar bedrifter stevning vil NHO kunne skrive tilsvar og prosedere saken for domstolene.

NHO har flere advokater med solid prosedyreerfaring både innenfor den kollektive og den individuelle arbeidsrett. (Norsk Industri/NHO tar ikke yrkesskadesaker og saker som omhandler pensjonsrettslige forhold.)

Det gjøres oppmerksom på at dersom NHO skal påta seg prosessoppdrag må stevninger leveres/sendes til Norsk Industri eller NHO Arbeidsrett umiddelbart etter at den er mottatt. Dette for at NHOs advokater skal kan kunne behandle sakene på en god og forsvarlig måte.

Som medlem får din bedrift en svært gunstig pris på prosedyrebistand i arbeidsrettslige saker.

> Les mer om prosedyrebistand fra NHOs advokattjenester