Representantforslag 218 S : Pensjon fra første krone

Skjermdump fra høring i finanskomiteen

Direktør Carla Botten-Verboven og advokat Hans-Martin Møllhausen fra Norsk Industri på høring i Stortingets finanskomite 28. september 2018. FOTO: Skjermdump fra Stortingets Nett-TV.

Norsk Industri har vært i høring i Finanskomiteen 28. sep. Her avviste Norsk Industri dok. 8 forslaget fra Arbeiderpartiet og SV om lovendring av pensjonsordningene i privat sektor som sikrer pensjonsopptjening fra første krone.

Det er viktig at Stortinget ikke legger ytterligere byrder på industrien ved politisk innblanding i et pensjonsforlik og i lønnsforhandlinger. Hvis Stortinget legger nye kostnader på toppen av dagens kostnadsnivå kan dette bidra til at vekstkraften i fastlandsøkonomien blir svakere i en tid da vi trenger økt vekstkraft og flere private jobber i fastlandsøkonomien.

> Se vårt høringsforslag til Stortingets finanskomite om Dok. 8:218 S

> Se hvor saken er nå

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!