Foto: Aqua Culture Engineering

Havbruksleverandørene

Vi representerer ledende norske teknologi- og serviceleverandører med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, maritim bransje og i olje og gass.

Aktuelt

  1. Skriftlig innspill oversendt Havbruksutvalget

    Norsk Industri og FLO-Sjø (*) har i felleskap oversendt Havbruksutvalget et innspill på hvordan vi best mulig kan skape insentiver for mer bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!

Kristoffer Alexander Rolland