Norsk Industri

Innhold

Foto: Aqua Culture Engineering

Havbruksleverandørene

Vi representerer ledende norske teknologi og service leverandører med leveranser til nasjonale og internasjonale bedrifter i havbruksnæringen, maritim bransje og i olje og gass.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Havbruksleverandørene

    Bred deltakelse på temaseminar om utviklingstillatelser

    Det var god deltakelse da Norsk Industri og TRITON tenketank inviterte til temaseminaret "7-mils støvlene i havbruket" 30. mai.

  2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Energi og klima, Havrommet veikart

    Lanserte veikart for laksen

    Fotavtrykket skal ned og eksporten skal opp. Det er budskapet i Norsk Industris Veikart for sunn vekst i havbruksnæringen.

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.