Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

§ 5 REPRESENTASJON

5.1. Medlemsbedriftene kan være representert i Norsk Industri ved eier, styreleder, daglig leder eller den sistnevnte bemyndiger.