§ 4 KONTINGENT

4.1. Norsk Industris virksomhet finansieres ved kontingent fra medlemmene. Grunnlaget for kontingentberegningen er utbetalt brutto arbeidslønn det sist forløpne kalenderår. Av forfalt, men ikke betalt kontingent, betales vanlig morarente.