§ 3 FORHOLDET TIL NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

3.1. Medlemskapet i Norsk Industri medfører plikt til også å være medlem av NHO.

3.2. Bedrifter som har tariffavtale, eller som får krav om slik avtale, plikter å være med i NHOs forpliktende tariffellesskap.

3.3. Bedrift som ikke har tariffavtale, og heller ikke har mottatt krav om slik avtale, kan velge å ikke være med i det forpliktende tariffellesskapet. Slike bedrifter betaler ikke kontingent til NHOs konfliktfond og er ikke bundet av NHOs tariffmessige vedtak.