§ 11 VALGKOMITÉ

11.1. Valgkomiteen skal avgi innstilling til Generalforsamlingen over kandidater til de tillitsverv som skal velges av Generalforsamlingen.

11.2. Valgkomiteen skal i sitt forslag ta hensyn til Styrets samlede kompetanse og en rimelig spredning mellom bransjer, bedriftenes størrelse, regioner og kjønn.

11.3. Valgkomiteens retningslinjer legges til grunn for arbeidet.