§ 12 VALGKOMITÉ

12.1. Valgkomiteen skal avgi innstilling til Generalforsamlingen over kandidater til de tillitsverv som skal velges av Generalforsamlingen.

12.2. Valgkomiteen skal i sitt forslag ta hensyn til Styrets samlede kompetanse og en rimelig spredning mellom bransjer, bedriftenes størrelse, regioner og kjønn.

12.3. Valgkomiteens instruks legges til grunn for arbeidet.