§ 1 NAVN OG FORMÅL

1.1. Foreningens navn er Norsk Industri. Norsk Industri har sitt sete i Oslo.

1.2. Norsk Industri er en landsforening tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

1.3. Foreningens formål er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og bransjespesifikke behov og virke for at medlemsbedriftene får rammebetingelser og arbeidsvilkår som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet og gir grunnlag for varig verdiskaping og gode og sikre arbeidsplasser.

1.4. Foreningen skal søke innflytelse og drive målrettet virksomhet rettet mot myndigheter, næringslivsorganisasjoner, andre norske og internasjonale organisasjoner og samfunnet generelt.

1.5. Foreningen skal informere og gi service rettet mot medlemsbedriftene.

1.6. Norsk Industri skal fremme kontakt og samarbeid mellom ulike bedriftsmiljøer, medlemsbedrifter og bransjeforeninger.

1.7. Foreningen skal virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner.

1.8. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser innad i NHO.