Rådgivning innen ytre miljø og HMS, energi og klima

Foto: WSP.

Gjennom rammeavtalen med Norsk Industri kan WSP bistå våre medlemsbedrifter med rådgivning innen ytre miljø og HMS, samt energi og klima.

WSP har god kompetanse på miljøregelverk industrien må forholde seg til og kan blant annet bistå med utarbeidelse av miljørisikovurderinger, tiltaksplaner, utslippssøknader og due diligence prosesser.  

WSP forteller på sine nettsider at de integrerer miljøperspektivet og holdbarhetsprinsipper i alle faser av prosjektet. Deres gjennomføringsevne, erfaring med miljøsaneringsprosjekter (sjøbunn) og erfaring med transformasjonsprosesser kombinert med byutvikling gjør de i stand til å ta et helhetlig perspektiv på prosjektet, for å finne løsninger som ivaretar de faktiske behovene.

WSP kan bistå våre medlemsbedrifter med rådgivning i alle prosjektets faser. De har lang og bred erfaring og tilbyr en rekke tjenester, som for eksempel strategisk rådgivning og prosjektutvikling tidligfase, prosessledelse planprosesser, analyser og utredninger, prosjekt- og byggeledelse og prosjekteringsledelse. Mer om WSP her.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Ingjerd Rød Wold, 41647043