Nestor Norge

Illustrerer mange mennesker som samarbeider

Foto: AdobeStock

Nestor Norge formidler erfarne og kompetente medarbeidere.

NHOs kompetansebarometer fra 2023 viser at 2 av 3 bedrifter har et udekket kompetansebehov - og NAV sin Bedriftsundersøkelsen for 2023 viser fortsatt stor mangel på arbeidskraft. Mange bedrifter mangler folk til å løse sine oppgaver da det rett og slett er mangel på arbeidskraft. Dette går utover den enkelte bedrift og svekker den lokale og nasjonale verdiskapingen.

Behovet for kvalifisert arbeidskapasitet samsvarer med en ressurs Nestor Norge besitter.

Nestor Norge har tilgang på kvalifiserte, kompetente og erfarne tidligere offiserer, befal og spesialister fra Forsvaret med erfaring innen ledelse, økonomi, organisasjon, prosjektarbeid, endrings- og omstillingsprosesser mv.

Våre nestorer kan bidra som vikar ved vakanser, være innleid som konsulent, bidra i prosjekter eller bli hel- eller deltidsansatt i både korte og lengre perioder.

Personell med bakgrunn fra Forsvaret har verdifull kompetanse og erfaring. Etter sin aktive tjeneste kan de komme til svært god nytte for virksomheter i privat og offentlig sektor. Nestor Norge er en brobygger mellom denne svært kompetente yrkesgruppen, og organisasjoner som søker ekspertise eller erfarent lederskap.

Ta kontakt om du er interessert