SI 14

Alminnelige kontraktsbetingelser for levering og montering av mekaniske, elektriske og elektroniske produkter.

General Conditions for the Supply and Erection of Mechanical, Electrical and Electronic Products

SI 14 har et anvendelsesområde som omfatter levering av utstyr og montering av dette, dvs. der leveransen først leveres ved avsluttet montering. Bestemmelsene bygger på S 2012, men er utvidet til å omfatte særlige regler knyttet til monteringsansvaret. SI 14 er anvendelig for et bredt spekter av leveranser; fra helt enkle til forholdsvis kompliserte produkter.

Som følge av det utvidede anvendelsesområdet har SI 14 en del ytterligere bestemmelser i forhold til S 2012, bl.a. knyttet til arbeidsforhold ved monteringen, vederlaget, testing, overtakelse m.m.

SI 14 tilsvarer de nordiske leveringsbetingelsene NLM 19. De avviker på noen områder, men innebærer i hovedtrekk det samme risikobildet. Betingelsene er svært utbredt internasjonalt, og er sammen med S 2012 de mest benyttede alminnelige leveringsbetingelsene i Europa.

SI 14 foreligger på en rekke språk (ikke norsk), som alle er offisielle. Det anbefales at det ved bruk av betingelsene avtales hvilken språkversjon som gjelder.

Pris medlem: 90,-
Pris ikke-medlem: 140,-

Prisene er eks.mva.

Denne kontrakten finnes også på fransk, tysk, italiensk og spansk. Dette må spesifiseres ved bestilling.

Se hvilke Orgalime-publikasjoner vi tilbyr.