HMS Grunnkurs - Webinar

15. okt 2024 til 16. okt 2024
Medlem: 7.900,- Ikke-medlem: 9.800,-

Program for HMS Grunnkurs

Dag 1 
Velkommen

Innføring i HMS
Roller og ansvar innen HMS-arbeidet
Rettigheter og plikter for arbeidsgiver, verneombud og AMU-medlem

Lunsj

Regelverk og de juridiske rammene for bedriften
Systematisk HMS-arbeid

Dag 2
Velkommen til en ny dag
Risikostyring og ulike metoder/verktøy
Lunsj
Sykefravær og IA-arbeid
Psykososialt arbeidsmiljø
Kulturbygging

 

Praktiske opplysninger for HMS Grunnkurs

  • Deltakerne mottar innlogging til e-læringen kort tid etter påmelding
  • Samlingen gjennomføres som kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og oppsummeringer i plenum
  • Webinar følger i størst mulig grad samme struktur. Du mottar informasjon fra kursleder før webinaret
  • Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet (tilpasses eventuelt deltakere fra luftfart, petroleumsindustri eller sjøfart)
  • Kursbevis lastes ned på nettsiden hvor e-læringen gjennomføres etter fullført e-læring og samling eller webinar
  • Det gis kursbevis for "HMS for ledere" til deltakere som representerer arbeidsgiver

E-læringens innhold

Kurset består av 15 ulike tema som hver kan gjennomgås når det passer best for deltakeren. Gjennom interessante og underholdende filmer samt interaktive øvelser som er knyttet til en fiktiv bedrift, bidrar kurset til at en lettere kan koble det faglige opp mot reelle situasjoner i arbeidsmiljøet. E-læringen dekker tema innen blant annet vernetjenesten, organisatorisk arbeidsmiljø, fysisk/kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring.

Dette får du

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4 (samt forskrift 2005-01-01-8), og dette er NHO sitt HMS grunnkurs som er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet. Regelverk innen systematisk HMS-arbeid, vernetjeneste samt roller og ansvar, blir presentert i henhold til de respektive bransjer som er representert på hver enkelt samling. Om arbeidsgiver også deltar på kurset vil man få kursbeviset "HMS for ledere" (ref § 3-5).

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. 

Du lærer bl.a.
  • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
  • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
  • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
  • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen.
Utviklet i samarbeid med partene

Kurset er utviklet av Norsk Industri og Equinor i samarbeid med partene i arbeidslivet, og med finansiell støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Norsk Industri er en av kun tre opplæringsaktører som pekes på i Hovedavtalen LO-NHO. Kurset er utviklet i samarbeid med RelyOn Nutec AS. Det gjennomføres av deres erfarne kursledere og får topp tilbakemeldinger.

> Se oversikt over alle HMS Grunnkurs

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.