Bærekraftsmøte Designindustrien & Teko bransjeforeninger

20. nov 2024, kl. 09.00–12.00
Digitalt møte via Teams Gratis Påmeldingsfrist 19. november
Folk rundt et bord diskuterer sirkulær økonomi

Foto: AdobeStock/Norsk Industri

Velkommen til Bærekraftsmøte for medlemmer av Designindustrien og Teko bransjeforeninger.

Hva er bærekraftsutvalget?

Bærekraftsutvalget er bransjens øverste forum for bærekraft, miljø- og kvalitetsrelaterte saker.

Gjennom Bærekraftsutvalget jobber Designindustrien for å skape møteplasser og gi et faglig tilbud til våre medlemmer som engasjerer seg i bærekraft, miljø og kvalitet. Vi arrangerer gratis medlemsmøter, og legger til rette for erfaringsutveksling.

Dermed får medlemmene oppdatert informasjon om grønn politikkutforming og rammevilkår i Norge og EU, og vi tar med oss innspill fra dialogen med medlemmene for å kunne påvirke norske myndigheter. Fagområdet blir stadig viktigere for norske bedrifter. Kravene øker, og våre medlemmer representerer en viktig drivkraft i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

Les mer om Bærekraftsutvalget her

Her får du oppdatert informasjon om grønn politikkutforming og rammevilkår i Norge og EU, medlemspresentasjoner, "best practice"-eksempler og dagsaktuelle presentasjoner innenfor bærekrafttemaer for våre bransjer.

Møtene er som oftest tredelt etter tema, og du kan delta på ett eller flere temaer. 

TENTATIV AGENDA

Del 1: Regelverksendringer i Europa og Norge: hva er nytt, og hva kommer?

Del 2: Bærekraftsutveksling: medlemsbedrift(er) presenterer sitt bærekraftsarbeid

Del 3: Dypdykk i dagsaktuelt tema

Detaljert agenda kommer.

Har du spørsmål, innspill, eller ønsker å bli et aktivt medlem av Bærekraftsutvalget? Ikke nøl med å ta kontakt!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien