Bærekraftsmøter og utvalg

Folk rundt et bord diskuterer sirkulær økonomi

Foto: AdobeStock/Norsk Industri

Norsk Industri Designindustrien skaper faglige møteplasser for våre medlemmer. Vi tilbyr din bedrift å ta del i vårt bærekraftsutvalg og utviklingsprosjekter for å sikre at bransjen er ledende på bærekraft og kvalitet.

For deg som er interessert i hvordan bransjen kan bli best på bærekraft og kvalitet og sette vår politiske agenda, fra europeisk lovgivning og norske rammevilkår til offentlige anbud. 

Bærekraftsutvalget er bransjens øverste forum for bærekraft, miljø- og kvalitetsrelaterte saker (under bransjestyret). Utvalget bidrar til økt samarbeid ved å ta pulsen på hva som skjer hos medlemsbedriftene gjennom 'best-practice' og diskusjon. Samtidig setter det kursen for Designindustriens arbeid med bærekraft, og de som deltar får oppdateringer på miljøutviklingen i rammevilkår, politikk, standardiseringer og offentlige innkjøp.

Som deltager i bærekraftsutvalget får du tilgang til:

 • Erfaringsutveksling på hva som skjer på bærekraftsfeltet
 • Oppdatert informasjon om europeiske direktiver, rammevilkår og politikkutforming om bærekraft nasjonalt og europeisk
 • Informasjon om standardiseringsarbeidet som pågår internasjonalt
 • Faglige diskusjoner rundt offentlige innkjøp og miljø
 • Å bestemme utviklingen av vårt bærekraftstilbud til medlemmene, deriblant diskusjoner rundt miljømerker og EPD (miljødokumentasjon) og Møbelfakta

Hva kreves for å bli med?

 • Din bedrift må være medlem (maks 1 deltager fra hver bedrift)
 • Du bør jobbe med miljø, bærekraft, kvalitet, innkjøp eller lignende
 • Deltagelse på 2-4 møter i året (1 møte vil være fysisk)

Disse bedriftene deltar:

 • Aarsland Møbelfabrikk
 • Dale of Norway
 • Ekornes
 • Fjordfiesta
 • Flokk
 • Fora Form
 • Gudbrandsdalen Uldvarefabrik
 • Hilding Anders Norway (Jensen)
 • Huseby
 • ITAB
 • Magnor Glassverk
 • Mascot Høie
 • Minus
 • NOFI
 • Northern
 • Norvigroup Norsk Dun
 • Rom & Tonik
 • Slettvoll
 • Sykkylven Stål
 • Søve
 • Vestre
 • Wenaas Workwear
 • Wonderland