HMS-nettverksmøte om ARS

14. jun 2024, kl. 10.00–11.30
Digitalt møte Gratis

Vi inviterer medlemsbedrifter til gratis teamsmøte med opplæring i Arbeidsrelatert syksom, ARS.

Vi vil gå gjennom:

  • Hva er Arbeidsrelatert sykdom?
  • Hvorfor må vi registrere dette?
  • Hvordan fanger vi opp ARS-tilfeller?
  • Hvordan registrere disse?

Les mer om HMS-nettverk for SMB-virksomheter her