Norsk Industri

Innhold

Norsk Returmetallforenings årsmøte og generalforsamling

  • 5. jun 2020
  • Gjøvik
Sett av datoen allerede nå!

Styret i Norsk Returmetallforening har besluttet å legge årsmøte og generalforsamling for 2020 til Gjøvik. Dato for årsmøtet blir 5. juni.

Påmelding, praktisk informasjon og program for årsmøtet kommer etterhvert.