Program Verftskonferansen 2019

Programmet er foreløpig og oppdateres fortløpende.

OBS: Etter lunsj onsdag  arrangerer Enova et miniseminar, se program og egen påmelding nederst her.

Tirsdag:

09.30: Registrering

10.30: Åpning av konferansen
v/ næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Ove Wilhelmsen, styreleder, Maritim bransjeforening i Norsk Industri

MARKEDSBETRAKTNINGER

De store linjene
v/ Erik Tønne, analysesjef, Clarksons Platou. Erik var en populær foredragsholder ved fjorårets konferanse, han tar for seg «de store linjene» hva gjelder transportbehovet til sjøs.

Fornyelse av kystflåten
v/ Nils Magne Fjereide, styreleder i Short Sea gruppen i Rederiforbundet og adm. dir., Misje Rederi. Nils Magne er levende opptatt av den kystnære sjøtransporten, og da spesielt fraktefartøyene. Gjennom sin rolle som styreleder i Short Sea gruppen har han vist en glødende interesse for å fremme nærsjøfartens viktige rolle.

Pause og besøk i utstillerområdet

Cruise, hvor går vi hen?
v/ Bob Allen, Chief Storytelling Officer, IDEAS. Orlando, Florida. Bob har lang fartstid i Disney-konsernet og driver nå eget firma der han gir råd til kjente cruise-rederier om fremtiden innen «opplevelser». Vi er heldige som får ham til Ålesund, der han vil dele sine tanker med oss. Han skriver selv:
Achieving experience performance is not a simple act of trying to execute in the shipyard what you showed in your latest new-build concept artist's rendering. Bob Allen, CEO and Chief Storytelling Officer of the innovative brand and experience design firm, IDEAS, will present a perspective on the next generation of passenger experience and a perspective on designing for future maritime adventurers in an increasingly multi-cultural, experience driven and environmentally sensitive world.

Utstyrsrapporten
v/ Anders Merckoll Helseth, seniorøkonom, Menon Economics. Hvert år produserer Norsk Industri Maritim en rapport som viser hvordan norske utstyrsbedrifter gjør det. Dette er det eneste kjente forsøk på å vise en samlet oversikt over denne delen av bransjen, der mange verdensledende bedrifter konkurrerer internasjonalt, og der mesteparten av produktene leveres direkte til utenlandske verft. Vi fletter inn aktuelle spørsmål til bedriftene, og i år er vi spesielt opptatt av verdiskapningen innen det som kalles grønne aktiviteter. Det blir spennende å høre om tallene bekrefter at bransjen er på vei opp av bølgedalen og hvordan det grønne skiftet preger omsetningen og investeringene.

13.00: Lunsj

14.00 DAGSAKTUELLE TEMA

Klima og miljø
v/ Harald Solberg, administrerende direktør, Norges Rederiforbund. Internasjonal skipsfart skal avkarboniseres innen utgangen av dette århundret. For å nå målet må vi ha nullutslippsløsninger klar på store skip om kort tid. Den norske maritime klyngen har et unikt utgangspunkt for å teste, utvikle og skalere løsninger for et globalt marked.

Nye teknologier og forretningsmuligheter
v/ Egil Hystad, General Manager Concept Development and Integration, Wärtsilä Norway. Egil vil beskrive ZEEDS-prosjektet, der ledende bedrifter, både innen rederi, olje & gass og utstyr jobber sammen for å utforske den raskeste veien til nullutslipp for skipsfarten.

Kompetanse og synergier
v/ Viktoriia Koilo, Associate Professor, Ph.D., Hauge School of Management, NLA University College og Ola Honningdal Grytten, Professor Dr Oecon NHH. Viktoriia og Ola ser på «det store bildet» i bransjen, med fokus på hvor verftsnæringen står etter nedgangen i offshore-ordre.

Barrierer og rammebetingelser
v/ Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant (Ap). Espen er en glimrende og engasjert foredragsholder. Han vil ta for seg den aktuelle internasjonale situasjonen, med tanker om handelshindringer, handelsavtaler, Brexit, EØS, Kina-USA osv.

Samtale / presentasjon av sjøkartet
Ledes av Jan Kjetil Paulsen, prosjektleder for sjøkart-prosjektet i Norsk Industri

Verdiskaping og velferd - romantikk og realitet
v/ Anne-Kari Bratten, adm. dir., Spekter

16.00: Forfriskninger på plassen og kåseri

19.00: Aperitiff og festmiddag
Årets underholdning er Emma Genta med band

Onsdag

HAVBRUK TIL HAVS - STORE MULIGHETER ELLER EN VÅT DRØM?

09.00: Oppstart
v/ Loven

Hvorfor satser vi på "Havbruk til havs"?
v/ Olav Andreas Ervik, CEO SalMar Ocean. SalMar satser sterkt på produksjon av laks i mer eksponerte havområder med "Ocean Farm 1" og "Smart Fish Farm" løsningene. Havområdene utenfor grunnlinjen gir store muligheter og kan legge grunnlaget for framtidig vekst for oppdrettsnæringen.

Crouching Tiger Hidden Dragon - Globalt konkurransebilde og muligheter for Norge
v/ Bård Misund, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger. Det blir hevdet at Norge leder utviklingen av ny oppdrettsteknologi til havs, men er det sant? Kina og andre havnasjoner leverer allerede i dag ferdige havinstallasjoner mens Norge ennå leter etter oppdrettsareal til havs. Bård vil gi oss det usminkede situasjonsbilde.

Roxel Aqua – Ocean Fish Farm - "Octopus"
v/ Dag Øyvind Meling, adm. dir., Roxel Group AS. Roxel-gruppen har lang erfaring innen olje og industri bransjen og bruker nå deres brede kompetanse for å utvikle innovative havbrukskonsept med gjenbruk av jack-up rigger med nye nedtrekkbare oppdrettsløsninger. Dag vil beskrive oppdrettskonseptet og dens tekniske løsninger.

Havbruk til havs – et nytt satsingsområde for norske utstyrsleverandører?
v/ Børre Haanes Waagan, virksomhetsleder, Selstad AS. Selstad er leverandør av kompetanse og utstyr til maritime- og marine næringer. Selstad er blant annet leverandør av not- og vinsjesystem til Nordlaks sin nye Havfarm. Selstad deler tanker om hvilke muligheter en ny oppdrettsindustri til havs kan gi norske utstyrsleverandører.

Oppdrett til sjøs krever maritime standarder og krav
v/ Håvard Gåseidnes, seksjonssjef, Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet er en sentral aktør for å ivareta og legge til rette for utvikling av maritim virksomhet. Håvard vil forklare hvordan eksisterende maritime krav og standarder kan brukes for å virkeliggjøre en ny oppdrettsindustri til havs.

Maritime design for oppdrett til havs og samhandling med havvind
v/ Henrik Hannus, Senior Vice President, Aker Solutions. Aker Solutions har hatt suksess med sitt havbrukskonsept og har i samarbeid med NRS utviklet en havmerd som har blitt tildelt utviklingstillatelser. Selskapet har flere teknologikonsepter til vurdering hvor Henrik ser store synergier gjennom samhandling med havvind.

PAUSE

Et fornybar energi-senter til havs gir muligheter for klimavennlig oppdrettsproduksjon
v/ Ann Christin Andersen, 4ADA. Oppdrettsindustrien bør sikre seg ren energi for sine fremtidige anlegg ute i havet. Ann-Christin oppmuntrer norsk leverandørindustri til å utnytte mulighetene som åpnes av hav-vind og beskriver Norsk Industris arbeid for å realisere elektrisk infrastruktur og en «grønn stikkontakt» til havs.

Ut på storhavet og havbasert fiskeoppdrett – nye utfordringer krever helt andre løsninger - Hvordan kan erfaringer og teknologi fra offshore olje & gass næringen overføres til havbaserte oppdrett?
v/ Yrjar Garshol, Vice President Global sales and Marketing, Kongsberg Maritime CM AS. Kongsberg Maritime tilbyr verdensledende maritim teknologi og satser store ressurser på å forbli en ledende teknologileverandør til norsk og internasjonal oppdrettsindustri. Yrjar vil beskrive hvordan erfaringer og teknologi fra offshore olje & gass næringen kan overføres til havbasert oppdrett.

Havbruk til havs - Muligheter eller et vådeskudd for oppdrettsnæringen?
v/ Thorvald Tande Jr., redaktør, Norsk Fiskerinæring. Vil "havbruk til havs" være negativt for norsk oppdrettsindustri ved at vi utvikler teknologi som ødelegger vårt norske konkurransefortrinn? Thorvald trekker paralleller til diskusjonen om oppdrett på land og hvordan næringen har tilpasset seg nye oppdrettskonsepter.

Debatt: Havbruk til havs – muligheter eller kun en våt drøm?
Debattleder: Thorvald Tande Jr., Norsk Fiskerinæring

Deltakere:

  • Olav Andreas Ervik, SalMar Ocean
  • Børre Haanes Waagan, Selstad
  • Håvard Gåseidnes, Sjøfartsdirektoratet
  • Henrik Hannus, Aker Solutions
  • Yrjar Garshol, Kongsberg Maritime CM AS

12.50: Avslutning
v/ Loven

13.00: Lunsj

Miniseminar i regi av Enova

Kystrederiene og Enova setter i et miniseminar fokus på elektrifisering av fartøy som et viktig tiltak for å få ned klimagassutslippene i nærskipsfarten, og vil gjerne inspirere gjennom gode eksempler på denne type prosjekter. Enova vil fortelle om sitt støttetilbud og Kystrederiene vil presentere resultater fra Flåtefornyelsesprosjektet. I tillegg vil en aktør presentere sitt prosjekt på miniseminaret. Seminaret vil finne sted rett etter lunsj på Verftskonferansens dag to, onsdag 6. november kl. 13.45 – 15.00 på møterom Gange Rolv A på Scandic Parken.

Representanter fra Enova vil også være tilgengelig for en-til-en møter 5. og 6. november..

> Påmelding samt booking av en-til-en møter