Kjemikaliedagene 2018

19. nov 2018 til 20. nov 2018
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Rom: Q4 - The Qube

Årets Kjemikaliedager arrangeres 19. og 20. november på Clarion hotell Gardermoen. De blir arrangert samtidig som Industri Futurum som finner sted til samme sted og samme tid.

Deltakerne på Kjemikaliedagene har dermed mulighet til å delta gratis på andre arrangementer, messe og middag med underholdning.

> Gå til www.industrifuturum.no

Programmet for i år blir veldig spennende og praktisk rettet. Det vil bli en kombinasjon av temaer knyttet opp mot både arbeidsmiljø og ytre miljø. Noen stikkord er: Cocktaileffekt av kjemikalier, substitusjon og kjemi i kretsløp, eksponeringsscenarier – praktiske eksempler, arbeid med grenseverdier, REACH og Brexit – hvordan blir du berørt?, REACH etter siste registrering – hva nå?, Persistente, mobile og toksiske kjemikalier – ny forkortelse?

I tillegg ønsker vi å invitere noen NTNU-studenter som har et spennende prosjekt om plastspisende larver.

Meld deg på allerede nå - førstemann til mølla!

Program dag 1
Rom: Q4, The Qube
 • 09.00 - 10.30
  Felles åpning med Industri Futurum

  Les mer her (OBS: Rom Q1, The Qube)

 • 10.30 - 11.00
  Pause og messevandring
 • 11.00 - 11.20
  Åpning av Kjemikaliedagene

  v/ Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industri (tilbake i Rom: Q4, The Qube)

 • 11.20 - 11.40
  De viktigste miljøutfordringene ved kjemikalier

  v/ statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet (KLD)

 • 11.40 - 12.00
  Kan larver ta opp kampen mot plasten?

  Daglig leder Margrethe Lundevold Norland  og markedsansvarlig Maria Dahle Bekjorden hos Plarva Solutions

 • 12.00 - 13.00
  Lunsj og messevandring
 • 13.00 - 14.30
  Cocktail-effekten av kjemikalier
  • Presentasjon av Sveriges arbeid med kombinasjonseffektene Stockholm University v/ professor Christina Rudén
  • Verktøy for å beregne samvirkningseffekt av kjemikalier v/ Knut Erik Tollefsen, seniorforsker, Professor II, Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
  • Hva er cocktaileffekt og hva blir effekten? Status Euromix. Folkehelseinstituttet v/ Trine Husøy, seniorforsker PhD, Folkehelseinstituttet
 • 14.30 - 15.00
  Pause og messevandring
 • 15.00 - 16.30
  Kjemi i kretsløp/sirkulærøkonomi, hvordan skal industrien vektlegge krav i ulike regelverk?
  • Miljøteknologisk utviklingsprogram og partnerskap for substitusjon v/ AC-Tekniker Nanna Rørbech, Erhverv - Ecoinnovation, Miljøstyrelsen i Danmark
  • Arbeid med substitusjon av brannskum v/ Lars Ystanes, spesialist miljøteknologi, Equinor
  • Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer v/ sjefingeniør Astrid Lund Ramstad, Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT)
 • 18.30 - 22.30
  Aperitiff og middag

  Felles med Industri Futurum. Underholdning v/ Vazelina Bilopphøggers.

Program dag 2
Rom: Q4, The Qube
 • 08.30 - 09.00
  Felles åpning med Industri Futurum

  OBS: Rom Q1, The Qube

 • 09.00 - 09.20
  Kjemikaliedagene fortsetter

  De viktigste arbeidsmiljøutfordringene ved kjemikalier v/ statssekretær Morten Bakke, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 • 09.20 - 10.30
  Eksponeringsscenarier
  • Presentasjon av arbeidsprogram med ENES frem til 2020 v/ Eva Haug, sjefingeniør kjemikalieseksjonen, Miljødirektoratet
  • ENES Action 1.4 Fecc Guidance - Management of ES information in SDS v/ Quality System Manager Marianne Lyngsaae, Brenntag
  • Eksempel på hvordan vi jobber internt med eksponeringsscenarier i Norge v/ Sigrid Tufteland, REACH manager, GE Healtcare
 • 10.30 - 11.00
  Pause og messevandring
 • 11.00 - 12.00
  Grenseverdiarbeidet
  • Grenseverdiarbeidet i Norge v/ sjefingeniør Astrid Lund Ramstad, Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT)
  • Fremtidig arbeid med grenseverdier i EU og Norge v/ dr. Tech Helge Johnsen, STAMI
  • Equinors betaversjon for EXPO-databasen? v/ Mari Samuelsen, Principal Engineer Health and working environment, Equinor
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj og messevandring
 • 13.00 - 15.00
  Kjemikaliedagene fortsetter
  • REACH og BREXIT – konsekvenser for Industrien v/ Nishma Patel, Chemical Policy Director, Chemical Industries Association UK
  • Håndtering av kjemikalier i et samfunnssikkerhets-perspektiv ved Kjemikalieseksjonen i DSB v/ Gry Haugsnes, seksjonssjef i DSB

  14.00: Kaffepause

  • Kjemikalier i vann – Hva betyr PMT - Persistente Mobile Toksiske stoffer – v/ dr. professor Hans Peter Arp, NGI, Norges Geotekniske Institutt
  • 10 år med REACH? Hva skjer etter REACH-registering, siste registrering mai 2018 og hva kommer nå? v/ seksjonsleder, kjemikalier Heidi Morka fra Miljødirektoratet

  15.00: Takk for i år!