EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Innhold

 1. Aktuelt

  Et stort steg i riktig resirkulerings-retning!

  Miljøløsning for komprimering og materialgjenvinning av EPS er nå på plass hos det første interkommunale selskapet i Norge.

 2. Aktuelt

  Etablering av full verdikjede for EPS i Norge

  Pilotprosjekt for innsamling, sortering og komprimering av EPS er i gang. Målet for prosjektet er å gjøre bruken og avhendingen sirkulær.

 3. Aktuelt

  Slik kutter du EPS

  Bruk av glødetråd eller varmekniv ved kapping gir et rent snitt og hindrer at EPS rives opp og spres i naturen.

 4. Aktuelt

  En fiskekasses livsløp

  Mesteparten av den ferske fisken fraktes i kasser av EPS (isopor på folkemunne). Les mer om hvorfor det er et miljøvennlig alternativ, og se film om livsløpet til en fiskekasse.

 5. Aktuelt

  Effektiv gjenvinning av EPS-avfall

  EPS («isopor» på folkemunne) som avfall, tar mye plass. Da kan en mobil EPS-komprimator være løsningen.

 6. Aktuelt, Gjenvinning, Plastindustri Sirkulærøkonomi

  Gjenvunnet plast i produksjon

  Leder for EPS-foreningen Jan-Erik Engebretsen skriver om EPS i sirkulærøkonomien og viktigheten av gode tiltak i et innlegg i Dagsavisen 25. oktober.

 7. Airpop®- et nytt navn på et etablert produkt

  EPS er kjent under mange navn. Nå samler vi alle de gode egenskapene i ett nytt, felles navn for hele Europa!

 8. Aktuelt, Plastindustri

  Avkapp på byggeplass

  I bygg- og anleggsbransjen blir EPS gravd ned, kledd inn eller støpt inn. Produktene kommer da ikke på avveie og forurenser miljøet.

 9. Aktuelt, Plastindustri

  En fiskekasses dag - se video

  Å bevare kvaliteten på fisken frem til sluttbruker er avgjørende for kvaliteten. Da er EPS-kassens egenskaper i særklasse. Se videoen her.

 10. Aktuelt, Plastindustri

  Håndtering av fisk i EPS-kasser

  Hvordan sikre håndteringen av fisk i EPS-kasser? Vi gir deg praktiske råd og påpeker kritiske punkt du må være oppmerksom på. Her finner du også standard for 20 kg kasser.

 11. Aktuelt, Plastindustri

  Riktig bruk av EPS som flyteelement

  EPS har lav egenvekt og gode flyteegenskaper og egner seg derfor godt som flyteelement for brygger og marinaer. Her finner du veiledning for riktig bruk.

 12. Aktuelt, Plastindustri

  Kortreist emballasje

  Frakt av tom emballasje reduseres til et minimum når produsentene av EPS-kasser holder til der kundene deres befinner seg.

 13. Aktuelt, Plastindustri

  Bransjen setter ny hygienestandard

  EPS-foreningen har tatt initiativet til en ny hygienestandard for bransjen. Produsentene av fiskekasser og matemballasje har tatt utfordringen på strak arm.