EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

En fiskekasses dag - se video

Hvordan arter dagen seg for en EPS-fiskekasse? Det har EPS-gruppens britiske søsterorganisasjon laget en film om.

Å bevare kvaliteten på fisken frem til sluttbruker er avgjørende for kvaliteten. Da er EPS-kassens egenskaper i særklasse. Se videoen her.

– Det er én ting som er avgjørende når det kommer til å bevare kvaliteten på fisken fram til sluttbruker, og det er at kjølekjeden ikke brytes. EPS-kassenes egenskaper er helt i særklasse når det kommer til kjøleevne.

Det sier daglig leder Kristin Bergstøl Hansen ved Slakteriet AS i Florø. Det er et frittstående pakkeri som slakter og pakker 30.000 tonn laks årlig. -Vi har prøvd både plast og kartong, men de alternativene som finnes på markedet kan ikke konkurrere med kasser av EPS, sier hun.

Fantastisk utgangspunkt

– Vi har en markedsfordel ved at vi er lokalisert relativt nært vårt hovedmarked på kontinentet, sier markedssjef Ole Bernt Solheim ved Norwell as.

– Men det kan ta opptil syv dager fra en bil med fisk går herfra til den er framme hos en kunde. I den perioden kan fisken ikke overskride to grader Celsius. Det stiller meget store krav til emballasjen, sier Solheim, som setter kvaliteten på EPS-kassene inn i en større sammenheng.

– Vi er heldige som har et så godt produkt å selge. Fisken vi får fra området er førsteklasses, og Slakteriet er meget dyktige på beholde denne kvaliteten helt til fisken ligger i kassa. Vi er flinke til å få fisken raskt og effektivt ut til kundene og EPS-kassene fra Vartdal er viktige for å beholde den flotte kvaliteten, sier Ole Bernt Solheim.