EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Bygg

EPS har i mange tiår vært bygg- og anleggsbransjens førstevalg. Årsaken ligger i at materialet tilbyr en unik kombinasjonen av økonomi, bruksegenskaper og miljøvennlighet.

EPS forventes å være en av de ledende løsningene innenfor en rekke konstruksjonsoppgaver også i fremtiden:

Last ned brosjyrer / info-ark:

Gode grunner til å benytte EPS i bygg

EPS har en unik kombinasjon av økonomi, bruksegenskaper og miljøvennlighet, som er helt avgjørende i moderne konstruksjoner.

EPS har en unik kombinasjon av egenskaper og fordeler som har gitt materialet en sentral posisjon innen bygg og anlegg i generasjoner:

Les mer om:

God isolasjonsevne

I den europeiske byggebransjen har EPS lenge hatt et godt omdømme for sine eksepsjonelt gode isolerende egenskaper. EPS er det perfekte valg for bruk i gulv, etasjeskillere, vegger og tak, hvor det gir konstant isolasjon og redusert energiforbruk i hele byggets levetid.

For dem som er på jakt etter materialer med høy ytelse og ekstra god isolasjonsevne finnes lavlambda-EPS. Den har vanligvis grå farge.

Høy styrke og strukturell stabilitet

Til tross for den lave vekten gir den unike matrisestrukturen i EPS en eksepsjonell trykkstyrke og blokkstivhet. Det betyr at den er ideell for bruk i mange sammenhenger innen bygg og anlegg, særlig som bærende lett fyllling, for eksempel i infrastrukturer som vei, jernbane og brokonstruksjoner.

Styrketester som er blitt utført på EPS som var plassert i grunnen for nesten 30 år siden, viser at materialet er like sterkt i dag. Trykkstyrken oversteg den opprinnelige styrke på 100 kN/m² for samtlige prøver. EPS brukt i brofundamenter som har vært utsatt for mange års vedvarende belastning, viser en krypedeformasjon på under 1,3 %, som bare er halvparten av det som var beregnet.

Og viktigst av alt: stabiliteten i EPS svekkes ikke med årene.

Lavt fuktopptak

Etter nesten 30 år i bakken har prøvestykker av EPS, som har ligget 200 mm over grunnvannsnivået, under 1 volumprosent fuktinnhold. Blokker som periodevis ligger helt nedsenket i vann, har normalt et fuktinnhold på under 4 volumprosent.

Dette er resultater som er merkbart bedre enn andre skumbaserte plastmaterialer.

Lav vekt

EPS tilbyr en enestående lettvektsløsning for mange anvendelser i byggebransjen. Dette er ingen overraskelse med tanke på at EPS, takket være den avanserte produksjonsteknikken, faktisk består av 98 % luft fanget i en 2 % cellematrise.

Fordelene under transport og håndtering på byggeplassen betyr en stor økonomisk gevinst, samtidig som det gir en betydelig reduksjon av helse- og sikkerhetsrisikoene som er forbundet med løfting av tyngre materialer. Det er derfor en ypperlig erstatning for fyllmaterialer og ballast ettersom det også bidrar til at laste- og fylletidene reduseres i byggeprosjekter der tid er avgjørende.

Gjennomsnittlig vekt er 16-18 kg pr m3.

Gode miljøegenskaper

EPS har enestående isolerende egenskaper som gjør materialet til et førstevalg for mange anvendelser innen bygg og anlegg. Materialet reduserer CO2-utslippene med inntil 50%, noe som gjør at det mer enn utligner sitt lille karbonavtrykk og gir maksimalt utbytte av minimal ressursbruk.

Oppvarming og avkjøling av bygninger står for rundt halvparten av Europas samlede energiforbruk. Ettersom EPS er et meget effektivt varmeisolerende materiale, kan det også bidra vesentlig til at bruken av fossile brennstoff til disse formålene reduseres. Dette vil igjen føre til en reduksjon i utslippene av SO2 og SO3, som er vesentlige bidragsytere til sur nedbør.

På alle stadier av materialets levetid, fra produksjon, bruk, ombruk, gjenvinning og resirkulering, har EPS eksepsjonelle egenskaper og passer derfor ideelt inn i den nye generasjonen av miljøvennlige byggeprosjekter.

Alle produksjonsprosesser er i samsvar med gjeldende miljølovgivning. Det er ikke kjemisk eller miljømessig aggressivt, og det er lett å resirkulere til langlivede produkter gjennom et stadig større nasjonalt nettverk av innsamlingspunkter.

Les mer om resirkulering på www.grontpunkt.no

Ingen ubehag ved bruk

EPS er giftfritt og ikke-irriterende for verken hud eller luftveier. Vernebriller eller -hansker er ikke er nødvendig ved håndtering av EPS

EPS er også råtesikkert. EPS inneholder ingen næringsstoffer som tiltrekker seg skadedyr. Sopp og bakterier kan ikke vokse på EPS. Materialet påvirkes heller ikke av vann, noe som sikrer at kontakt med fukt ikke fører til at produktet eller dets egenskaper svekkes.

Renovering av flomskadde bygninger er faktisk mye raskere, mer praktisk og mindre kostnadskrevende hvis isolasjonsmaterialet som er brukt, ikke absorberer vann. Vannfylt isolasjon lar seg vanskelig tørke, og isolasjonseffekten kan ofte ikke gjenopprettes.

Sement, kalk, gips, anhydritt og mørtel har ingen innvirkning på EPS. Dermed kan det trygt brukes i kombinasjon med alle konvensjonelle typer mørtel, gips og betong som brukes i bygg. Til sammen gjør dette EPS helt trygt i bruk for alle byggeanvendelser, inkludert i undergrunnen og i marine miljøer.

God økonomi

EPS har et godt renommé i byggebransjen og er en dokumentert løsning som bidrar til at bygge- og isolasjonsbudsjettene kan overholdes.

EPS er et kostnadseffektivt alternativ. Med god isolasjonsevne, lav vekt, god trykkstyrke, og ikke minst de gode fuktegenskapene, vil bruk av EPS normalt gi en kostnadsbesparelse i forhold til andre materialer.

Lett å forme og tilpasse

Fordi materialet er enkelt å kutte og forme, kan komplekse former fabrikkproduseres eller klargjøres på byggeplassen slik at de oppfyller de mest krevende arkitektoniske og designmessige krav. Ved behov for kapping anbefaler vi bruk av glødetråd eller varmekniv som gir et rent snitt og hindrer at materialet rives opp og spres i naturen. 

Portrett av Kine