EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Et stort steg i riktig resirkulerings-retning!

Komprimert EPS-avfall

Komprimert EPS-avfall. Foto: EPS-foreningen.

Miljøløsning for komprimering og materialgjenvinning av EPS er nå på plass hos det første interkommunale selskapet i Norge.

Avfallsbransjen kunne 5 juni melde at IVAR IKS er det første interkommunale selskapet som skal ta i bruk Norsirks løsning for gjenvinning av EPS (på folkemunne isopor) i Norge. Det er et stort skritt i riktig retning!

En viktig del av å gjøre samfunnet mer bærekraftig, og sende materialer inn i den sirkulære økonomien, er å identifisere hvilke materialer vi kan gjenbruke og lage nye materialer av og gi folk mulighet til å gjenvinne materialene.

EPS kan gjenvinnes og gjenbrukes. Det betyr at vi kan gi EPSen nye funksjoner. I tillegg er en ettertraktet vare på markedet i hele verden. Da er det for dumt at EPSen skal brennes (energigjenvinning).

Derfor er det svært positivt at IVAR IKS starter med å materialgjenvinne EPS, og flere kommuner og interkommunale selskaper bør følge etter. I dag blir EPS fra husholdninger levert og mottatt på lokale kommunale og interkommunale stasjoner. Av disse er det 41,5 % som har en egen innsamling for EPS. Det betyr at nesten 60 % håndterer EPS som restavfall. Klarer vi å materialgjenvinne 90 % av EPS, har vi klart å forhindre enorme svinn av materialer som i dag ikke gjenbrukes.

EPS er robust og har høy isolasjonsverdi. I tillegg består EPS av 98 % luft så det er enkelt å frakte. Alternativer som papp, stål, tre eller andre plastmaterialer vil være tyngre, og sannsynligvis bidra til økte CO2-utslipp ved transport av varer og fisk.

Forbrukerne har alltid et ansvar for å gjenvinne materialer, men for å klare det må kommunene legge til rette slik at dette kan gjøres enklest mulig. At IVAR IKS nå ikke bare gjenvinner, men også gjør prosessen synlig med EPS-pressentil Norsirk er bra for forbrukerne, og bra for miljøet. Nå må andre følge etter så vi kan gjenvinne mer EPS og gjenbruke i nye varer.