EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Airpop®- et nytt navn på et etablert produkt

EPS er kjent under mange navn. Nå samler vi alle de gode egenskapene i ett nytt, felles navn for hele Europa!

EPS (Ekspandert Polystyren) har mange navn i Europa, blant annet Styropor, Jackopor, Isopor. Industrien introduserer nå et nytt, felles europeisk navn for EPS: airpop® - engineered air. 

Hvorfor skal vi gi et nytt navn til et etablert produkt som EPS? Rett og slett fordi navnet airpop umiddelbart gir assosiasjoner til hva materialet er laget av - air (luft). Mye luft. 98% luft, for å være presis. Og en liten brøkdel polystyren, som utvides til 50 ganger sitt eget volum.

Airpop som næringsemballasje bidrar til økt mattrygghet og redusert matsvinn, som teknisk isolasjon og emballasje til beskyttelse av produkter ved håndtering og transport, og som byggisolasjon til betydelig energi- og ressurssparing.

Airpop®-kampanjen er initiert av den Europeiske bransjeorganisasjonen for EPS-produsenter EUMEPS og deres respektive nasjonale EPS-foreninger - til sammen ca. 200 små og mellomstore produsenter som foredler omtrent 300.000 tonn råstoff til airpop® hvert år.